☰ Menu

Training Center

หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ และโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และกระบวนการในอุตสาหกรรม “Mitsubishi”
ที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการฝึกอบรมโดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ


“รับประกันผล สามารถนำไปใช้งานได้จริง”


หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน PLC เรียนรู้โครงสร้างการทำงานของ PLC และการเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ GX-Developer

เปิดลงทะเบียนฝึกอบรม ฟรี!

รุ่นที่ วันฝึกอบรม
1 อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
2 พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560
3 ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
4 ศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
5 ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
6 ศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
7 พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
8 ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
9 พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
10 ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
11 ศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

(Course Description)

Code : Basic_PLC
ค่าใช้จ่าย : Free
จำนวน : 10 ท่าน/รุ่น
สถานที่ฝึกอบรม : สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ถนนพระรามที่ 3)
(คลิกเพื่อดูแผนที่)

หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของ PLC เรียนรู้คำสั่งพิเศษที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนง่ายยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้หน่วย Input/Output ชนิดพิเศษ และ ระบบการสื่อสารของ PLC

รุ่นที่ วันฝึกอบรม
1 พฤหัสบดีที่ 9 – ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
2 พฤหัสบดีที่ 21 – ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2560


(Course Description)

Code : ADV_PLC
ค่าใช้จ่าย : 12,000 บาท/ท่าน
จำนวน : 10 ท่าน/รุ่น
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
(คลิกเพื่อดูแผนที่)

หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน PLC เพื่อนำไปปฏิบัติงานจริงโดยทดลองเขียนและประยุกต์ใช้งาน Touch Screen Mitsubishi

รุ่นที่ วันฝึกอบรม
1 ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
2 ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
3 ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
4 ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560

(Course Description)

Code : GTD_3
ค่าใช้จ่าย : 5,500 บาท/ท่าน
จำนวน : 10 ท่าน/รุ่น
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
(คลิกเพื่อดูแผนที่)

หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของ PLC ควบคู่กับการเขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งาน Servo Motor

รุ่นที่ วันฝึกอบรม
1 ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
2 ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
3 ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
4 ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560


(Course Description)

Code : QD75P
ค่าใช้จ่าย : 12,000 บาท/ท่าน
จำนวน : 10 ท่าน/รุ่น
สถานที่ฝึกอบรม : ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ ถนนกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
(คลิกเพื่อดูแผนที่)

Course Descriptions

  • Basic Programmable Logic Controller (BASIC_PLC) – เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
  • GT Designer 3 (GTD_3) – เหมาะสำหรับผู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานจริง
  • QCPU Function Programming (ADV_PLC) – เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน Function ขั้นสูง
  • A Servo Motor and Developer to Programming for QD75 (Servo) – เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน Function ขั้นสูงของคำสั่ง Servo

ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

คุณวิศินี (เหมียว): 063-474-3987 หรือ 02-689-1745 ต่อ 300
Email. ictt@tkkcorporation.com

หมายเหตุ
  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ทุกหลักสูตรผู้ฝึกอบรมจะได้รับคู่มือประกอบการฝึกอบรมบริการอาหารกลางวัน และ Coffee Break

Download ICTT-Training-2017


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Training

ชื่อ *

Email *

ตำแหน่ง

บริษัท*

เบอร์โทรศัพท์*

***

ผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจไว้แล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งรายละเอียดและทำการสำรองที่นั่ง เมื่อมีการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ

Prove that you are Human!


shares