☰ Menu

ทีเคเค ได้รับเกียรติจากธนาคารทหารไทย (TMB) มาบรรยาย มอบความรู้ด้านออมเงินและการลงทุน

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางธนาคารทหารไทย (TMB) ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในด้านการออมเงินและการลงทุน ภายใต้หัวข้อ “วิชาเศรษฐี วิถีผู้นำ” โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาร่วมมอบความรู้ สิทธิประโยชน์ในการออมเงิน และการจัดการในด้านการเงิน ให้แก่พนักงานทีเคเคทุก ๆ คน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้พนักงานทีเคเคทุก ๆ คน นอกจากจะได้รับความรู้ในการด้านการออมเงินแล้วนั้น ยังได้มีการทำ Workshop เล็ก ๆ น้อย ๆ ในด้านการวางแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตอีกด้วย และในช่วงท้ายของการอบรม ยังได้มีเจ้าหน้าที่จากธนาคารทหารไทยเปิดบูธคอยให้บริการในด้านการเงิน และมอบหนังสือ “The Ultimate Gift” เพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

shares