☰ Menu

พนักงานทีเคเค เข้าร่วมฝึกทักษะ และการพัฒนาบุคลิกภาพ

บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพให้กับพนักงาน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพมามอบความรู้ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

กิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้ ทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้บรรยายให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้มีการให้พนักงานที่เข้าอบรมได้มีการฝึกบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ท่าทางในการพูด การเดิน การฝึกทักษะในการพูดในที่สาธารณะ การแต่งกาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้มีการจำลองสถานการณ์ให้พนักงานทุกท่านได้ลองฝึกกัน

และสำหรับบรรยากาศภายในห้องอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เต็มอิ่มไปด้วยประโยชน์ทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและอบอวลไปด้วยความสนุกสนานที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้มอบให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุก ๆ คน

shares