☰ Menu

ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ได้รับเกียรติจากบริษัท AGC GROUP ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการการเปลี่ยน PLC

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น ได้มีโอกาสต้อนรับคณะตัวแทนจากบริษัท เอจีซี กรุ๊ป ประเทศไทย (AGC Group) ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมบริษัททีเคเค สาขาสุวรรณภูมิ (Warehouse) และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางคณะตัวแทน ได้มีความไว้วางใจทีมงานวิศวกรของทีเคเค ให้เป็นทีปรึกษาในโครงการการเปลี่ยน PLC ในโรงงานจากรุ่นเก่าเป็นรุ่นใหม่

สำหรับกิจกรรมภายในวันดังกล่าว ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น โดยในช่วงเช้าทางคุณชาย บูรณจิตร์ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสของทีเคเค ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัท พร้อมทั้งพาทางคณะเดินเยี่ยมชมบริษัทในส่วนต่างๆ จากนั้น ทางทีมวิศวกรของทีเคเค ได้มีการแนะนำสินค้า Mitsubishi Electric ได้แก่ PLC, Invertor, Servo Motor และ Touch Screen ให้กับทางคณะตัวแทนจาก AGC Group และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ทางทีมวิศวกรของทีเคเค ได้ร่วมให้คำแนะนำ ปรึกษา ชี้แนะกระบวนการ และวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้โครงการของคณะตัวแทนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สำหรับ AGC Group นั้น ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือ ได้แก่ AGC Automotive, AGC Chemicals, AGC Flat Glass, AGC Microglass และ AGC Techno Glass ซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญของทีเคเค ที่มีการติดต่อซื้อขายกันอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน เปรียบเสมือนครอบครัวและส่วนหนึ่งของทีเคเค ทั้งนี้ทางบริษัทขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเรา และเรายินดีที่จะบริการและดูแลอย่างดีที่สุดตลอดไป

shares